[22] (א-ז) תוכחה על התפוררות החברה

בנבואה זו פונה הנביא בתוכחה למנהיגי העם על הריקבון המוסרי בחברה הישראלית . הנביא עושה שימוש בסוג הספרותי המכונה "הקינה ' , "האישית ומבקר את השחיתות שפשתה בין יושבי יהודה . מיכה מאמץ שיטה מיוחדת זו להודיע " ליעקב פשעו ולישראל , "חטאתו כדי להמחיש בצורה דראמתית את תפיסתו , כי אושיותיה של החברה התערערו . נבואה זו נסמכה לקודמתה בגלל הנושא המשותף , תוכחה על הרעה בתחום החברתי , וכן בגלל חזרת המוטיבים הקשורים בקציר ובבציר , בגפן ובענבים ( ו , טי ; ז , א . ( הנבואה פותחת בקריאה מלאת צער , המביעה את הייאוש שחש המקונן בהביטו סביבו ( א . ( בהמשך מפרט הנביא את הגורמים לייאושו : העדר "חסיד" ו"ישר" והימצאות האיבה בכל מקום ( ב . ( מהתיאור הכללי המופשט עובר הנביא לתיאור הרע בתחום החיים הציבוריים — השחיתות בקרב השליטים הנושאים באחריות 1 השווה תהלים ה ; יג ; כב ; לא ; נה ; עא . במזמורים מסוג ספרותי זה מתאר המשורר את אסונו לפני ה' בגוף ראשון . ראה , למשל : p . 66 A . Weiser , ThePsalms ( OTL ) , London 1971 , החברתית ! -: *) . ( a עקב מצב זה פונה הנביא לה' ואומר , כי חייב לבוא יום הפקודה והמבוכה . ( tn ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן