[21] (ט-טז) תוכחה לסוחרי העיר

73 השווה מ' בובר , תורת הנביאים , תל אביב תשכ"א , עמ' . 124 הבאת הבן כקרבן הוא פולחן ספוראדי ( אינו מתקיים באופן סדיר וקבוע . ( לפי ערות דיורורוס , באו ק רבנות אדם של אנשי קרתגו הפניקים בעקבות תבוסות גדולות . ראה : . 177-179 The Libraryof Historyof Diodorusof Sicily , Book XX , 14 , Harvard ( no date ) , pp . T . E . Page ( ed . ); R . M . Geer ( trans . ) , גם פילון מגבל , אומר בצטטו את סאנחוניאתון , כי בתקופת אסון נהגו הקדמונים להקריב את ילדיהם האהובים לרוחות הנקם . ראה : . nach Philo von Byblose ( MVAG , 42 , 3 ) , Leipzig 1939 , pp . 31-32 c . Clemen , Die Phonikisch Religion פורפיריוס מעיד , שבזמן מלחמה , דבר ורעב נהגו הפניקים להקריב את בניהם האהובים לכרונוס אלילם ( ל ^ מן , טוס , עמ' . ( 16 השווה בבלי , עבודה זרה נה , ע"א ; ש' ליברמן , ירתיח ויותרת בארץ-ישראל , ירושלים , 1962 עמ' . 248 74 על הלך רוח מעין זה הצביע — אמנם בלגלוג — בעל דברי הימים , לאמור : "ויזבח ( אחז ) לאלהי דרמשק המכים בו , ויאמר : כי אלהי מלכי ארם הם מעזרים אתם , להם אזבח — ויעזרוני" ( דברי הימים ב כח , כג . ( ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן