[17] (ד-ה) והיה זה שלום

23 לדעת ויינפלד , נאמרה נבואה זו בימי חזקיהו , אחרי חורבן שומרון , כאשר ממלכת ישראל חדלה להתקיים . באותה שעה היתה תקווה , שהקנאה והאיבה בין שתי הממלכות יימוגו ( ישעיה יא , יג , < והאחים מהממלכה הצפונית ישובו ויתאחדו עם הממלכה הדרומית בהנהגת מנהיג משבט יהודה , כפי שהיה בימי קדם , לפני פילוג המלוכה . . dents " , in : Das Deuteronomium ( ed . N . Lohfink ) , Leuven 1985 , pp . 90-91 M . Weinfeld , "The Emergenceof the Deuteronomic Movement , The Historical Antece- על נבואות מסופוטמיות , שבא כהן לידי ביטוי המוטיב של הולדת מלך אידיאלי משושלת עתיקה , אשר ימלוך בעולם ושושלתו תיכון לעד , ראה ויינפלד , משפט וצדקר ,, עמ' 40 ואילך , וכן ויינפלד , צירן , עמ' 101 ואילך . וראה גם ל' פרנקל , "ויצא חטר מגזע , "ישי פרקים במקרא , ירושלים תשמ"א , עמ' . 196-195 ב 1907 הציע ארדמנס ( Eerdmans ) לראות בפתיחת פסוק ד את סיום נבואה זו , והוא תרגם את ההיגד : "והוא ( המושל ) יהיה איש שלום" . "And he will be the One of Peace" — " איש שלום" לפי זה הוא תואר מקביל לכינוי "שר , "שלום שכינה ישעיהו את הילד ( ט , ה . ( ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן