[16] (א-ג) התחדשות שושלת בית דוד

בנבואה זו ניבא מיכה על החזרת הממשלה לשושלת דוד , שמוצאה מבית לחם . הנחמה בדברי נבואה זו היא בכך , שהמצב העגום הוא זמני , והוא יימשך רק עד הופעת המושל העתיד לקום . מושל זה — שלא כמלך הנוכחי — יהיה תלוי כליל באלוהים , והוא ינהיג את ישראל בכוח שה' יתן לו . בכוח זה תתפשט סמכותו "עד אפסי . "רץא הנבואה נסמכה לקודמתה בגלל הקשר האסוציאטיבי .-בצלילים עתה ( ד , יד ) — ואתה ( ה , א ) ? ' לחי ( ד , יד ) — לחם ( ה , א , ( וכן בשל הדמיון במוטיב "שפט ישראל" ( ד , יד ) ו"מושל בישראל" ( ה , א . ( חוקרים רבים סבורים אמנם , שהפסוקים א-ה מהווים נבואה אחת ' , אך נראה , שיש לראות בפסוקים אלה שתי יחידות נבואיות נפרדות : א-ג , ד-ה . את עיקרי הטיעונים לגישתנו נציג במבוא לנבואה הבאה . ( א ) ואתה בית ל י חם אפךתה הנביא פונה אל העיר בית לחם בלשון נוכח : ואתה בית לחם , אפרתה ; התיבה " אפרתה" משמשת תמורה . "בית לחם"ל הפנייה מכוונת לתושבי העיר , שבימי ראשית המלוכה התגוררה בה משפחת ישי אבי דוד . השם אפרתה בא בהקבלה לבית לחם : "ועשה חיל באפרתה , וקרא שם בבית לחם" ( רות ד , יא , ( והוא כינוי לעיר 1 ראה , למשל , ויליס ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן