פרק ה

בפרק ה קובצו ארבעה קטעי נבואה : פסוקים א-ג , ד-ה , ו-ח , ט-יד , ובהם נימות שונות ותכנים שונים , שחלקם אף מנוגדים זה לזה . נבואות אלה קשורות זו לזו בקשר אסוציאטיבי ספרותי , ולאו דווקא בקשר תוכני . על הקשרים בין הנבואות נצביע בהמשך הפירוש .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן