[14] (יא-יג) דברי עידוד ונחמה — השמדת המתנפלים על ירושלים

יישוב הפרובינציה האשורית החדשה בשומרון אחרי נפילתה בשנת 720 ( מלכים ב יז , כד . ( מכאן הניחו , שגם גולי ישראל ויהודה הובאו לשם עוד בימי סנחריב . חוקרים אלה הבינו , כי בבל מוזכרת בנבואה זו לא כאויב מגלה , אלא כמקום הגלות , שהיה באותה תקופה תחת מרות אשור ( ראה , למשל , אלן , עמ' , 246 רודולף , עמ' . ( 87 אולם מסתבר , שבמלכים ב יז , כד , משתקפת מסורת מאוחרת , הכורכת יחד גלי גלויות מתקופות שונות . סרגון לא הגלה בבלים לשומרון , שכן בימיו בבל לא נכבשה , אלא היתה בשליטתו של מראדך בלאדן , וסרגון נהג בה כבוד ולא הגלה את תושב ה . גם רבשקה אינו מזכיר את בבל כמקום , שבני ישראל הוגלו אליו ( מלכים ב יח , לד ; יט , יב-יג . ( הגליית הבבלים על ידי סנחריב נתרחשה כנראה רק בסוף ימיו , לאחר שהרס את בבל בשנת 689 לפה"ס , כך שמיכה לא התייחס באופן קונקרטי למקום גלותם של ישראל בימיו ( השווה ח' תדמור , "קווים לתולדות שומרון למן ייסודה ועד הכיבוש , "המוקדוני ארץ שרמררן , ירושלים תשל"ד , עמ' . ( 71-70 ושמא ניתן לשער , שבדברי מיכה נאמר : "ובאת עד , "אשור ואילו מאוחר יותר , כאשר משלה בבל באזור , עברה הנבואה עיבוד אק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן