[10] (א-ה) נבואת אחרית הימים

1 על דרכו של המסדר עורך של ספר מיכה ראה לעיל במבוא , "מבנה הספר . "וסידורו נבואת "הר הבית" באה בניגוד לתוכחה הקודמת ( ג , ט-יב . ( אמנם בעתיד הקרוב יהיה הר הבית לעיים ולחורבות , אולם באחרית הימים יהיה הר הבית נישא ומכובד . לאמור i החורבן והגאולה נקבעו על ידי דבר . 'ה הפה שגזר על חורבן ירושלים הוא הפה שניבא לתקומתה . בניגוד לשפיטת העוול של שופטי יהודה , המתוארת בנבואה הקודמת , יבוא ה' בעתיד וישפוט גם בין העמים ; בניגוד ל"ראשים" המושחתים המוזכרים בנבואה הקודמת ( ג , ט , יא , ( תזכה ירושלים ב"ראשות" חדשה ( ד , א ;( בניגוד לכוהנים המורים במחיר , ה' הוא שיורה מדרכיו ; בניגוד לנביאים אשר "בכסף יקסמו" ( ג , יא , ( הרי בעתיד — "ודבר ה' מירושלים" ( ד , ב . ( סמיכות הפרשיות מלמדת על התפיסה , שהפורענות אינה השלב הסופי של קורות ירושלים , אלא שלב הכרחי , בנתונים שהיו קיימים , כדי להגיע לגאולה . מלבד הניגוד התוכני שבין קטעי הנבואה , קיים גם קשר אסוציאטיבי ,-ברור המלים החוזרות הן , הר , בית ( ג , יב ; ד , א , ב ;( ציון וירושלים ( ג , י , יב ; ד , ב ;( ראש ( ג , ט , יא ; ד , א ;( יעקב ( ג , ט ; ד , ב ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן