[9] (ט-יב) ביקורת נגד שליטי יהודה רודפי הבצע

בנבואה זו עולה מציאות חיים של חברה , אשר לפי ראות עיניו של הנביא , הינה מושחתת . הוא מאשים את מנהיגי יהודה ( השווה פסוק א , ( כי תחת שישפטו משפט צדק , הם "מתעבים , "משפט כאילו היה זה דבר טמא ומאוס . נבואה זו נסמכה לקודמתה לא רק בגלל הנושא הקרוב ומבנה הנבואה , אלא גם בגלל הקשרים האסוציאטיביים הבאים לידי ביטוי במלים חוזרות : יעקב , ישראל ( פסוקים ח , ט ;( נביאים ( פסוקים ה , ו , יא ;( השורש קסם ( פסוקים ו , ז , יא ;( ובמוטיב השוחד ( פסוקים ה , יא . ( 1 ט ) המתעבים משפט , ואת כל הף £ וךה יעלןשו הנביא פותח את התוכחה לשליטי יהודה בהאשמה כללית , שהם גורמים לעיוות המשפט . הם מפתלים ומעוותים את דרך המשפט , ופועלים בדרך הסוטה מן הטוב והישר ' . 23 ראה ד' לוינשטיין , "מיכה פרק , "ג עיתים במפר תרי צטור ( החוג לחקר המקרא בבית הנשיא , ( ירושלים תשמ"א , עמ' . 273-271 1 "עקש" הוא כינוי לישראל בפי משה ( דברים לב , ה . ( מורי החכמה השתמשו בו כביטוי ( י ) בנה ע 1 » ן בךמ » ם ףרושלם בעולה האשמה זו חוזרת בצורת קינה גם בדברי חבקוק : "הוי בנה עיר בדמים . וכונן קריה בעולה" ( ב , יב . ( בהאשמה דומה יוצא ירמיהו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן