הרכבו של פרק ג

בפרק זה שלוש נבואות הדומות באורכן , בצורתן ובתוכנן , אבל קרובה ההנחה , כי לא נאמרו בעת ובעונה אחת . כל אחת פונה אל קבוצה חברתית אחרת , העומדת בראש העם , ומוכיחה אותה על חטאים שונים . הנבואה הראשונה ( א-ד ) מוכיחה את הממונים על השפיטה , המעוותים משפט ועושקים את "שאר . "עמי הנבואה השנייה ( ה-ח ) מכוונת נגד הנביאים המועלים בתפקידם . בנבואה השלישית ( ט-יב ) כולל הנביא יחד את ראשי העם , שאינם שופטים משפט צדק , את הנביאים הנוטלים שלמונים , ומוסיף עליהם כוהנים הנקנים בכסף , שלא הוזכרו במפורש בנבואות הקודמות . כל נבואה היא יחידה ספרותית שלמה , שיש בה פנייה לחוטאים ( פסוקים א , ה , ט , ( פירוט חטאם ( פסוקים ב-ג , ה , ט-יא ) ותיאור עונשם ( פסוקים ד , ו-ז , יב . ( כל יחידה מסיימת בעונש המתאים לתוכחה שהושמעה בה . הראשונה מתאפיינת בלשון נופל על לשון ובאליטראציות . העילית המשפטית כלכלית היתה בבחינת " שנאי טוב ואהבי רע" ( ב , ( ועל כן "יסתר ( האל ) פניו מהם ... כאשר הרעו מעלליהם" ( ד . ( היה עליהם "לדעת את המשפט" ( א , ( אך הם "הפשיטו" את עורם של העשוקים , " ואשר אכלו שאר עמי .. ופרש י ו כאשר בסיר ; ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן