[5] (ו-יא) הוויכוח עם הנביאים ובעלי בריתם העושקים

פסוקים ו-יא מהווים יחידה נבואית במבנה ובתוכן , הפותחת ומסיימת בפועל להטיף . הפסוק האחרון ( יא ) מקביל לשני הראשונים ( ו-ז , ( בהזכירו את הנביאים המתנגדים למיכה ואת תוכן דבריהם . ההאשמה וההודעה על העונש בפסוקים ח-י קשורות זו לזו בעזרת מלות המפתח משורש קום , לאמור : מי שקם נגד ה' ( עמי ) — יקום ויצא מאדמת . 'ה דומה כי נבואה זו נסמכה לנבואה הקודמת בגלל נושא התוכחה המשותף , וכן בגלל המוטיבים והאסוציאציות הלשוניות המשותפים : "ואיש ונחלתו" ( ב ) מזכיר 40 מייס , עמ' 41 . 66 ראה : . and OtherEssays ( trans . by E . W . Trueman Dicken ) , Edinburgh 1966 , p . 86 , n . 14 "The Promised Land and YahweVs Land in the Hexateuch " , The Problemof Hexateuch J . Lindblom , "Lot Casting in the O . T . " VT , 12 ( 1962 ) , pp . 164-178 ; G . Von Rad , טקס חגיגי מעין זה הוא , כנראה , הרקע למטאפורה שבתהלים טז , ו . את "לא זאת המנוחה" ( י ) ( מנוחה // נחלה ) ן ; "לא יהיה לך משליך חבל בגורל" ( ה ) מזכיר את "בעבור טמאה תחבל וחבל נמרץ" ( י ;( המינוח "המשפחה הזאת" ( ג ) מזכיר את ההיגד "העם הזה" ( יא . ( 1 1 ו 1...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן