[4] (א-ה) חטא המנשלים ועונשם

נבואה זו נסמכה לקינה הנבואית ( א , יג-טז ) בגלל מוטיב הקינה שבה : "הוי" 1 ראה לעיל בפרקי מבוא , סעיף "טקסט , "ולשון הערה . 26 ו"ישא עליכם משל ונהה נהי , "נהיה וכן אולי בגלל מדרשי השם של מקומות הפולחן הנרמזים בה , שראינו כמותם גם בפרק א . כך , סיום הקינה הנבואית "כי גלו ממך" — מייצג את השם גלגל ( כלשון חשבי" ;( 'גלה' , "און , "בתים" "ביתו" רומזים לשם העיר בית און ; ובית אל נרמזת בתיבות , "ובתים" "וביתו" ו"לאל . "ידם מבחינת סידור הנבואות בספר — מיקומה של נבואה זו אחרי הקינה הנבואית , שבה חוזה הנביא גלות על ערים ביהודה , נועד להסביר מדוע תבוא הגלות . 4 לנבואה זו שלמות מבנית . הקטע נאמר משתי נקודות תצפית שונות : תיאור החטא בנוי בהאשמה כוללת ( פסוק א ) ופירוט בעקבותיה ( פסוק ב , ( ואילו תיאור העונש הוא ציטוט מדבר ה' הפותח במלים "לכן כה אמר ה "' ( פסוק ג , ( המציינות את חילוף נקודות התצפית . פסוק ד ממשיך את הודעת העונש , והוא קשור לסוף פסוק ג , " כי עת רעה , "היא על ידי הביטוי המקשר "ביום . "ההוא את העונש ממחיש הנביא בעזרת ציטוט קינה , שישמיעו הנענשים עם בוא הפורענות . הפסוק האחרון בנבואה 5 ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן