[3] (יג-טז) הקינה על לכיש ובנותיה

31 על נימוקים מפורטים לקביעת זמן הנבואה ראה ורגון , קינות , עמ' . 265-262 שאו טוען , כי במחצית השנייה של המאה השמינית היו ניגודי אינטרסים בין ירושלים וערי השפלה , ובנבואה זו ( א , י-טז ) נוזף הנביא בערי שפלת יהודה על שמחתם כרעת ירושלים . לדעתו , נאמרה הנבואה בימי אחז , בתקופת המלחמה של ארם ואפרים נגד ישראל ( מלכים ב טז , ה . ( "הרע" שירד על שערי ירושלים מכוון למצור על ירושלים , בשעה שעם יהודה מאס בבית דוד , ושמח על בוא רצץ ופקח ( ישעיה ח , ו . ( ראה : . Reconsidered " , JBL , 106 ( 1987 ) , pp . 223-229 ch . s . Shaw , "Micah 1 : 10-16 למעשה , הגרעין לפירוש זה מצוי כבר בפירושו של רש"י לפרק א , יד ( בעקבות הגמרא בסנהדרין קב , ע"א , ( אך גישה זו רחוקה , לדעתנו , מפשוטו של מקרא , שכן היא מושתתת על שינויים רבים , ואין לה כל ביסוס בנוסח המקרא . קטע זה כקודמו הוא קינה נבואית הבאה להתריע בצורה מוחשית על האסון העתיד לבוא . הקינה פותחת בקריאה לתושבי לכיש . בירת האזור , לרתום את המרכבות לסוסים ולנוס מפני האויב המתקרב ובא . לכיש זוהתה בתל א דוויר ממערב לקריית גת של היום ( נ"צ . ( 135108 תל זה , ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן