[1] (ב-ט) נבואה על חורבן שומרון ועל אסון הצפוי ליהודה

אחת התופעות המאפיינות קינות אלה היא לשון נופל על לשון . בתופעה זו הבחין רש"י בקבעו : '" בבית לעפרה עפר התפלשי' לשון נופל על לשון . וכן 'יושבת שפיר עריה , 'בשת וכן 'לא יצאה יושבת צאנן' — כולם לפי שם . "העיר רד"ק סבור , כי ערים אלה , ולא אחרות , נבחרו להיכלל בקינות , "לפי שמצא בהם לשון נופל על לשון — דרך צחות ; ודרך השרים והמקוננים לדבר בקינותיהם ובשירותיהם ובדבריהם דרך . "צחות ראב"ע מטעים , כי משחקי מלים אלה הם חלק מתופעה סגנונית נפוצה , כלשונו : "ודרך צחות לדבר ככה , כמו גם 'מדמן תדמי' ( ירמיה מח , ב ) ויערער תתערער' ( ירמיה נא , נח ) וככה רבים" ( ראב"ע לפסוק יד . ( ובלשונו של אהרליך , בפירושו לפרק א , י : '' העברים היו רודפים אחרי לשון נופל על לשון , וחביב עליהם אפילו ריחו ולא ממשו" ( השווה גרסיאל , מדרשי , עמ' ; 24 גרסיאל , שמרת , עמ' . ( 35-34 נבואה זו כתובה לפי דגם "נאומי המשפט" , ( lawsuit ) והיא כוללת : הזמנה לצופים לשמוע את המשפט ( ב ) הופעת ה' כעד וכשופט ( ג-ד ;( הסיבה להופעת ה' — פירוט העילה למשפט ( ה ;( גזר דין ( ו-ז ;( חתימה : קינה ( ח-ט . ( חלקי הנאום קשורים ביניהם קשר הדוק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן