י. הכתובת שבפתיחת הספר

דבר ה' אשר היה אל מיכה המךשתי בימי יותם אחז יחזיקה מל י כי ןהוךה אשר חזה על שמרון ףרישל ים . בדומה לספרי נבואה אחרים , פותח ספר מיכה בהקדמת המסדר , המוסר נתונים ביוגראפיים על הנביא : שמו ( מיכה , ( מולדתו ( מורשת , ( תקופת פעילותו ( ימי יותם , אחז וחזקיהו מלכי יהודה ) וקהל היעד ( אנשי שומרון וירושלים . ( נתונים אלה נלקטו , ככל הנראה , ממקורות שונים . הראשון שבהם — הנבואות שבספר מיכה ; השני — ספר ירמיה ( כו , יח ;( והשלישי — מסורת שנשתמרה בעל פה . הזיווג של "שומרון וירושלים" כצמד ערים בא בכתובת שבראש הספר בלבד , והוא משמש כהד לדברי הנבואה הראשונה שבספר : "מי פשע יעקב הלוא ^ זמרון ומי במות יהודה הלוא ירושלם" ( א , ה . ( בשני הכתובים הוקדמה שומרון לירושלים , ואילו בכתובות של ספרים אחרים — הושע ועמוס , שנבואותיהם הופנו כלפי כלל 52 ראה להלן , בפירוש לנבואה זו . 53 ראה קויפמן , תולדות , ו-ז , עמ' 54 . 199-198 ראה קויפמן , תולדות , ו-ז , עמ' 55 . 286-285 השווה לכתובות הספרים ישעיה א , ,-א כ , א ; ירמיה א , א-ג ; הושע א , א ; יואל א , א ; עמוס א , א ; צפניה א , א . לעניין הכותרות לספרי הנביא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן