ט. רעיונות מרכזיים המשותפים לנביאי המאה השמינית ולנבואת מיכה

בנבואות מיכה מצויים מוטיבים ותכנים , המשותפים לכמה מנביאי הכתב במאה 31 ראה בפירושנו לפסוקים אלה . 32 ראה בפירושנו לפסוקים אלה . השמינית " , אך במיכה הם טבועים במבנה ובסגנון הייחודיים לנביא זה . כמה נושאים מפותחים במיוחד בנבואותיו . להלן נמנה שבעה מהם : רעיון הצדק והשוויון החברתי התביעה ל"משפט 34 "וצדקה נפוצה במקרא ובספרות המזרח הקדום , וזכתה להטעמה מיוחדת בספרות הנבואה בכלל ובנבואות מיכה בפרט . מיכה תובע בשם ה' מהחברה "עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך" ( ו , ח . ( תביעה זו מכוונת לכל אדם ( ולאו דווקא לדיין , ( והיא בעלת משמעות כללית למעשים טובים . גם הקריאה ל"עשות משפט" מכוונת למעשה צדק חברתי , כתביעת עמוס בממלכת ישראל : "ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן" ( ה , כד . ( עיקר ביקורתו החברתית של מיכה מכוונת נגד הדיכוי והעושק מצד בעלי הנכסים ומצד חוגי השלטון , החולשים על סדרי הכלכלה והחברה . גם ישעיהו , בן זמנו של מיכה , קובל נגד אלה הרוכשים לעצמם את בתי שכניהם ואת נחלותיהם , ומנשלים אותם מהם : "הוי מגיעי בית בבית , שדה בשדה יקריבו עד אפס מקום והושבתם לבדכם בקרב הארץ" ( ישעיה ה , ח . ( ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן