ח. השינוי החברתי־דתי בחזונות מיכה

בעקבות המחאה והתוכחה על המצב החברתי שביהודה , בונה הנביא ציפיות לחברה בעלת סדר חדש ושונה : א . הנביא רואה בפורענויות , שיבואו על תושבי יהודה , שלב מעבר , שאחריו יבוא תור התחדשות היישוב , תקומה ובנייה שלאחר החורבן והגלות . הוא מביע תקווה לקיבוץ פזורי ישראל ולשיבתם לארץ ( ב , יב-יג . השווה גם לפרק ד , ו-ז , ( וחוזה את חורבן ירושלים ( ג , יב ) מכאן , ואת חזון אחרית הימים ( ד , א-ה ) מכאן . מיכה גם מטעים , שהגאולה תתחיל ממקום הפורענות : "כי עתה תצאי מקריה ושכנת בשדה ובאת עד בבל שם תנצלי , שם יגאלך ה' מכף איביך" ( ד , י . השווה גם לדברי הנבואה בפרק ה , א-ג . ( ב . הנביא חוזה , כי בעתיד יחול שינוי בהתנהגותו הדתית של ישראל : "ולא תשתחוה עוד למעשה ידיך" ( ה , יב . ( ה' יביא את העם לידי אמונה בו לבדו , אבל זאת יעשה על ידי הריסת שני המוקדים המעידים על חוסר אמונה בו ו האחד — ביטחון בסוסים , במרכבות ובמבצרים ( ה , ט-י ;( והשני — ביטחון באלילים , הכולל כשפים , מעוננים , פסילים , מצבות ואשרים ( ה , יא-יג . ( ג . מיכה חוזה את חידוש תפארתה וגדולתה של מלכות בית דוד בירושלים , כמו שהיתה בימי דוד ושלמה (...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן