ז. תוכחה חברתית בספר מיכה

כרוב נביאי ישראל ביקש מיכה לקיים את התפיסה המקראית , שלפיה היתה הנחלה מעיקרה קניין קבוע של המשפחה או השבט , ואין להפקיעה מרשותם ( ראה ויקרא כה , כג ? במדבר לו , ז , ט . ( תפיסה זו משתקפת בדברי נבות היזרעאלי : "חלילה לי י 27 , 'מה מתתי את נחלת אבתי לך" ( מלכים א כא , ג . ( אף שלא הובאו במקרא ידיעות מפורשות על מכירת אדמות לצמיתות , מוכיחים הנביאים ( ישעיה ה , ח ; מיכה ב , ב ) את מנהיגי יהודה על ריכוז נחלות בידי שכבה חברתית מסוימת ( השווה גם יחזקאל מו , יח . ( מיכה מוכיח את העשירים ביהודה על כי מכוח האפשרויות הכלכליות סבירות מוחלטת של נוסח המסורה ייבדקו גרסאות שונות של עדויות טקסטואליות אחרות . New York 1967 , p . 14 O . Kaiser and W . G . Commel , Exegeiical Method ( I T . E . V . N . Goetchivs ) , " . וכן ראה מ' בובר , דרכו של מקרא — עיתים בדפוסי סגנרן כתנ"ך , ירושלים תשכ"ד , עמ' ; 362 ואחרים . 27 הצירוף "נחלת אבות" בא בהקשר של איסור העברת נחלות משבט לשבט גם בסיפור מעשה בנות צלפחד ( במדבר כז , ז : לו , ג , ד , ז . ( עיין ב' אופנהיימר , הנבואה הקדומה בישראל , ירושלים תשל"ג , עמ' ; 219 י'...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן