ה. מבנה הספר וסידורו

על פי מחקרנו , ספר מיכה מחזיק אוסף נבואות קצרות ( עשרים ושש יחידות נבואיות , שבראש כל אחת מהן רשמנו את מספרה . ( כמה מהן כוללות פסוק אחד או שניים בלבד , ואילו הארוכות שבהן מונות שמונה פסוקים . על פי רוב נשמרו הנבואות שבאוסף בשלמותן , ולכן ניתן להבחין בהן ולהבהיר את רקען ההיסטורי ואת מגמתן הנבואית . בכל זאת , ניסו חוקרים שונים לעמוד על הספר כמכלול ספרותי וביקשו למצוא את הדרך , שעל פיה נערכו הנבואות . כבר אמרו חז"ל : "אין מוקדם ומאוחר בתורה" ( פסחים ו , ע"ב . ( ואכן העיקרון הכרונולוגי אינו הקו המנחה הבלעדי בסידור דברי מקרא , וכך הדבר גם בספר מיכה . בגוף הספר צוין תאריך אחד בלבד — בכותרת שבפתיחת הספר . לכן סבורים רוב החוקרים , שהנבואות נערכו לפי שיקולים תוכניים וסגנוניים ספרותיים . רוב החוקרים מחלקים את הספר לארבע חטיבות : פרקים א-ג ( בעיקר נבואות פורענות ) < פרקים ד-ה ( בעיקר נבואות נחמה ;( פרקים ו-ז , א-ו ( נבואות פורענות ;( פרק ז , ז-כ ( נבואות נחמה 15 . ( לכאורה חלוקה זו מקנה לספר מבנה ס ? מתי סימטרי : 13 על מסע סנחריב לארץ ישראל בשנת 701 לפה"ס ראה : מזר , סנהריב , עמ' ; 298-286 מלמט-...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן