ד. הרקע ההיסטורי של נבואות מיכה

המסורת המשתקפת בכותרת הספר קובעת את זמן פעילותו של מיכה בימי יותם , אחז וחזקיהו מלכי יהודה , דהיינו בפרק זמן של למעלה מחמישים שנה , שעיקרו המחצית השנייה של המאה השמינית לפה"ס . בימי יותם 743-758 ) לפה"ס , ( שהיה פעיל בתהליכים המדיניים בימי אביו ( מלכים ב טו , ה ) ושימש מעין co-regent 7 סיכום רחב יותר על התקופה ראה מלמט-אפעל , ההיסטוריה , עמ' . 129-115 ( מלך שותף , ( היתה ליהודה שליטה על צפון עבר הירדן המזרחי : על ארץ הגלעד ועל המחוזות הסמוכים לעמון . העמונים אף נתנו מנחה ליהודה ( דברי הימים ב כו , ח ; כז , ה . ( אך ימי הגדולה הלאומית לא נמשכו תקופה ארוכה . העמונים מרדו ביהודה , ואילו רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל פתחו בפעולות איבה נגד יהודה ( מלכים ב טו , לז . ( הפעולות הצבאיות נגד יהודה נמשכו בימי אחז 727-743 ) לפה"ס . ( בתקופת מלכותו התערער המעמד הצבאי והכלכלי האיתן של יהודה , מעמד שאפיין את ימי מלכות עוזיהו . אחיזתה של יהודה בדרך המלך אשר בעבר הירדן המזרחי ובאילת ( מלכים ב טז , ו ; דברי הימים ב כח , יז ) נשמטה מידיה , ושטחה במערב קוצץ במידה ניכרת על ידי צבאות פלשתים ( דברי ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן