א. מקומו של ספר מיכה באסופת תרי־עשר

מיכה הוא האחרון לארבעת הנביאים ( הושע , ישעיהו , עמוס ומיכה ) שהיו על פי חז"ל ב"פרק ( זמן ) אחד" ( פסחים פז , ע"א . ( ספר מיכה הוא השישי שבמגבש תרי עשר , לפי סדר המסורה , והשלישי לפי סדר תרגום השבעים , שבו נקבע מקומו אחרי הספרים הושע ועמוס . במספר פסוקיו הוא הקטן מבין ארבעת ספרי הנביאים האלה 105 ) פסוקים . (  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן