בפתח הספר

בחיבורי מבקש אני לסכם את מחקריי , שעניינם נבואות ספר מיכה , ולהציעם לקורא תוך עיון צמוד במקראות . לצורך זה חילקתי את קובץ הנבואות שבספר מיכה לעשרים ושש יחידות , לפי התפיסות הרווחות בדבר תיחום היחידות הנבואיות שבספרי הנבואה . בכל יחידה הצעתי פירוש לעיקרי הבעיות הנדונות בפרשנות ובמחקר , ניתחתי את היחידות מנקודת מבט ספרותית ואידיאית , וכן הרחבתי בנושאים , שיש להם חשיבות גם לספרי המקרא האחרים . הדיסציפלינות השונות הנהוגות בחקר המקרא הובאו כדי להאיר את דברי הנביא בדרך הפשט . מטרת החיבור היא אפוא לנתח בהעמקה את הנבואות שקובצו בספר מיכה לפי סדרן המקראי , ולהעריך את משמעותן וכוונתן תוך הדגשת הרקע הריאלי וההיסטורי של אמירתן . אני מנסה להראות , כי לנבואות בספר מיכה יש אחיזה במציאות של אותה תקופה — מחצית השנייה של המאה השמינית לפה"ס — ולפיכך תוארו האירועים ההיסטוריים מימי הנביא , ששימשו ככל הנראה רקע לנבואות . אמנם אין ודאות מוחלטת , שהנבואה אכן רומזת לאותו אירוע היסטורי שהצבעתי עליו , אך עם זאת סבור אני , שאינני יכול לפטור עצמי מהניסיון להציע רקע היסטורי משוער , שיש בו כדי להעשיר את המשמעות המיו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן