ביבליוגרפיה

ספרים דרכי הענישה בישראל , הרצאות ודיונים שהושמעו בסימנריון ( פרסומי המכון לקרימינולוגיה מס . , 3 ירושלים , תשב"ג . ( מבחן בישראל , הרצאות ודיונים שהושמעו בסיפמוזיון על מבחן בישראל ( פרסומי המכון לקרימינולוגיה מס . , 10 ירושלים , תשכ"ה . ( סטטיסטיקה פלילית , סדרת פרסומים מיוחדים 417 ( הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , ירושלים , . ( v ^ wn שלמה שהם , עבירות ועונשים בישראל ( תל אביב , עם עובד , Alternatives to Short Terms of Imprisonment ( London 1957 ) . The Advisory Council on the Treatment o £ Offenders , Report on and Semi-Custodial Penalties ( London 1970 ) . The Advisory Council on the Penal System , Report on Non-Custodial . ( 1963 American Law Institute , Model Penal Code , Tentative Draft # 2 ( 1954 ) . proved Draft ( 1970 ) . American Bar Association , id ., Standards Relating to Probation , Ap- cedure , Approved Draft ( 1968 ) . Justice , Standards Relating to Sentencing Alternatives and Pro- American Bar Association , Project on Minimum Standards for Criminal Cliffs , Prentice Hall ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן