א. התפתחותו של המאסר על־תנאי באנגליה

כבר בתחילת חיבורנו הדגשנו את הבעייתיות שבהנהגת מאסר על תנאי במדינה שבה קיימת זה מכבר שיטת המבחן . מן הראוי איפוא לעיין בתשובות שניתנו לשאלה זו באנגליה ובארצות הברית , ובפתרונות שנמצאו שם . פרק זה נייחד לדיון במאסר על תנאי באנגליה . נוסף על שיטת המבחן המפותחת , מכיר המשפט האנגלי באפשרות לשחרר את הנאשם ללא עונש . שחרור כזה יכול להיות מוחלט , ( discharge absolute ) או מותנה . ( conditional discharge ) הוא אפשרי לגבי עבירות שעונשן אינו קבוע בחוק , כאשר בית המשפט סבור שאין טעם בהטלת עונש ואין זה מקרה מתאים למבחן . בית המשפט מתחשב בחומרת העבירה , בנסיבות ביצועה ובאופיו של הנאשם . אם השחרור הוא על תנאי , לא תעלה תקופת ההתנאה על שלוש שנים . אם נעברה עבירה בתוך אותה תקופה , רשאי בית המשפט לגזור עונש גם על העבירה הראשונה . אד לא תמיד יעניש בית המשפט את הנדון בנפרד על העבירה הראשונה . אם העבירה השניה היא מתחום שונה , בדרד כלל לא ייגזר עונש על העבירה הראשונה , והשחרור המותנה יעמוד בעינו . * בראשית שנות החמישים נשמעה באנגליה דרישה לסגל את שיטת המאסר על תנאי בנוסף למבחן ולשחרור המותנה . הדרישה באה ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן