5. מועד תחילת תקופת התנאי וסיומה

סעיף ) 52 ג ) לחוק העונשין , תשל"ז 1977 ( סעיף 18 ( ג ) בחוק דרכי הענישה ) קובע : תקופת התנאי תתחיל מיום גזר הדין , ואם הנידון נושא אותו זמן עונש מאסר — מיום שחרורו מן המאסר ; והכל כשבית המשפט לא הורה אחרת . בחוק משנת תשי"ד נקבע כי תקופת התנאי תיקבע בגזר הדין ו"לא תפחת משנה , ולא תעלה על שלש שנים מיום גזר . "הדין למעשה חושבה תקופת התנאי תמיד מיום גזר הדין . לפי לשון החוק הישן , תקופת התנאי הסתיימה בכל מקרה תוך שלוש שנים מיום גזר הדין . אם הנאשם היה במאסר בשעת גזר הדין , תקופת מאסרו ותקופת התנאי חופפות . ההוראה החדשה משנה מצב זה . היא מאפשרת לשופט לדחות את תחילת תקופת התנאי לתקופה שלאחר שחרור הנאשם מן הכלא . לאור העובדה שבתשכ"ג הותרה בפירוש האפשרות לתת עונש מעורב , של מאסר בפועל ומאסר על תנאי , גדלה החשיבות של האפשרות לדחות את תאריך התחלת תקופת התנאי . סעיף זה דן בשלוש אפשרויות : ( 1 ) תקופת התנאי מתחילה מיום גזר הדין . זה המצב הרגיל . ( 2 ) תקופת התנאי מתחילה מיום שחרורו של הנידון ממאסר — כאשר הנידון "נושא אותו זמן עונש מאסר" ( 3 ) . הוראה אחרת של בית המשפט . הסיפא לסעיף 166 הינו שזכו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן