2. "כולו או מקצתו"

כאשר הונהג עונש המאסר על תנאי , לא התייחס המחוקק במפורש לשאלת צירופו של מאסר על תנאי למאסר בפועל , אך בתי המשפט נהגו לגזור מאסר שחלקו לריצוי בפועל וחלקו מאסר על תנאי לתקופה נוספת , אחרי שחרור הנאשם מן הכלא . בהצעה לתיקון חוק דרכי ענישה תשכ"ב , הובע ספק בחוקיותו של נוהג זה . כדי להסיר ספק , הוספו לחוק המילים " כולו או , "מקצתו וניתנה גושפנקה לנוהג . מחקר מגלה , שהתיקון הפורמלי בחוק לא גרם לשינוי בנוהג הלכה למעשה , ולא עלה מספרם של המאסרים שחלקם נגזר לריצוי בפועל וחלקם האחר לריצוי על תנאי ( להלן — "עונש . ( "מעורב הדיעות חלוקות בשאלה אם עונש מעורב של מאסר בפועל , ולאחריו מאסר על תנאי , הוא עונש רצוי . המתנגדים לעונש מעורב כזה אומרים , בי הוא שם לאל את המטרות הבסיסיות של המאסר על תנאי . ראינו כי המאסר על תנאי צמח על רקע ההתנגדות למאסרים קצרים . עונש מעורב גורם לריבוי מאסרים קצרים , כי בדרך כלל המאסר בפועל הקודם למאסר על תנאי הוא קצר . נוסף על כך , מאסר על תנאי בא למנוע את הכנסת העבריין לבית הםוהר ולהצילו מן הסטיגמה של . אסיר לשעבר . אד בעונש מעורב מרצה הנידון מאסר בפועל , ויתרונות אלה של ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן