פרק 4 הוראות החוק בישראל בקשר למאסר על־תנאי

בפרק זה בגתח את סעיפי החוק הישראלי הנוגעים למאסר על תנאי . גפתח בסקירה קצרה של ההתפתחות החקיקתית של מאסר על תנאי , אחר כד נדון בסעיפי החוק , נביא את מרבית הפסיקה שפורסמה , ונראה כיצד פורשו סעיפי החוק ומה הן ההלכות שנקבעו . עם קום המדינה הוחל בישראל המשפט המנדטורי מכוח סעיף 11 לפקודת סדרי השלטון והמשפט , תש"ח . 1948 הסעיפים בפקודת החוק הפלילי , , 1936 הנוגעים לדרכי ענישה 31 קבעו את שיטת העונשין בישראל . העונשים הנהוגים היו : התחייבות להימנע מעבירה , קנס , מלקות , מאסר ועונש מוות . לצידם של עונשים אלה , היתר , נהוגה בישראל שיטת המבחן מכוח פקודת העמדת עבריינים במבחן , . 1944 השינוי הראשון שהכניס המחוקק הישראלי היה ביטול עונש המלקות , 2 ביטול עונש המוות היה נושא לוויכוחים ממושכים , ולבסוף בשנת תשי"ד , בוטל עונש המוות על רצח . עונש המוות נשאר בתוקפו עד היום לגבי עבירות מיוחדות , כגון בגידה בשעת מלחמה , ופשעים נגד העם היהודי ונגד האנושות . * החוק לתיקון דיני העונשין ( דרכי ענישה , ( תשי"ד / 1954 היה הנסיון 1 סעיפים 2 . 47—37 חוק ביטול עונש המלקות , תש"י 1950 ( ס"ח עמ' pin 3 . ( 261 לתיקון...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן