2. המאסר על־תנאי ומדיניות־הענישה באנגליה

התאמת המאסר על תנאי למדיניות הענישה באנגליה , ומקומו בתוך שאר אמצעי הענישה שם , היא בעלת חשיבות יתר לגבינו . באנגליה , כמו בישראל , הוכנס המאסר על תנאי לשיטת העונשין ל 1 אחר שזו כללה את המבחן . כבר הזכרנו , כי ההצעות להנהיג מאסר על תנאי באנגליה לא נתקבלו ב 1951 וב . 1957 ב 1967 הונהג המאסר על תנאי בשיטה האנגלית , אך בעיקר להשגת מטרה מוגדרת ביותר : צמצום המאסרים הקצרים והקטנת הצפיפות בבתי הסוהר . ° האנגלים לא האי במאסר על תנאי הוספת אמצעי משקם או מרתיע במיוחד . ברור , על כן , שהוא נחשב באנגליה לעונש חמור מן המבחן . ואמנם הוראות החוק הותאמו להשגת מטרה זו ולמקומו זה של המאסר על תנאי בסולם העונשין . א . ב 1967 נקבע , כי חובה על בית המשפט להטיל מאסר על תנאי בכל מקרה שהוא גוזר עונש של מאסר עד ששה חודשים . אמנם ב 1972 הקוד הפלילי של שוודיה , פרק , 27 סעיף . 1 יודגש כי מדובר בעבירות שמאסר המינימום הקבוע להן הוא שנה , ולא בעבירות שדינן מאסר אפילו יותר משנה , אך אין בהן מאסר מינימום של שנה . גם מבחינת אורך התקופה , העונש המותנה קל מן המבחן . תקופת התנאי שנתיים , ואפשר להאריכה לשלוש שנים . ת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן