1. המאסר על־תנאי ומדיניות־הענישה בשוודיה

בארצות הסקנדינביות העונש המותנה הוא עונש נפוץ ביותר . בשוודיה ניתנו ב 4 , 560 1970 עונשים מותנים לעומת 11 , 839 עונשי מאסר בפועל . 48 סעיף 102 לחוק הפלילי היווני . 49 סעיף 63 לתוק הפלילי בקוריאה , אך בקוריאה יש גם אמצעי של דחיית הטלת עונש , לפי סעיף 59 לחוק שם ; סעיף 83 לחוק הפלילי הרומני ; סעיף 82 לחוק הפלילי בקולומביה ( אך התנאי שם . אינו בגלל ;( petty offenses סעיף 27 לחוק והפלילי הארגנטינאי ( התנאי שם כולל גם עוונות , אבל לא 50 . ( violations אך בקולומביה , אפילו במקרה כזה אין שיקול דעת . ( סעיף 51 . ( 82 מקורות לקטע זה בשפה האנגלית הם , The Penal Code of Sweden , 1965 : בנורבגיה המאסר על תנאי נפוץ אפילו יותר : למעלה מ 50 ° / 0 מהמאמרים הם מאסרים על תנאי , ולגבי עבריינים לראשונה מגיע חלק המאסרים על תנאי ל 78 ° / 0 מכלל המאסרים . 52 המאסר על תנאי בשוודיה הוא עונש שהטל תו נדחית . אין קובעים מראש מה יהיה העונש אם יופר התנאי . לפיכך יש לכנותו עונש מותנה , ולא מאסר על תנאי . החוק הפלילי בשוודיה מבחין בין עונשים לסנקציות אחרות . המאסר הוא עונש . העונש המותנה הוא סנקציה . הסנקציות האח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן