ד. מקומו של המאסר על־תנאי בסולם העונשין והת־אמתו למטרות הענישה שנקבעו על־ידי המחוקק

ראינו שקיימות אפשרויות רבות ושונות לפרטי ההסדרים של המאסר על תנאי . על המחוקק לבחור את הפרטים המתאימים למטרות הענישה שלו כדי לשלב את המאסר על תנאי בתוך מערכת הענישה ומדיניותה הכללית . עניין זה קשור לשאלת היחס בין מאסר על תנאי ומבחן , שבה דנו בפרק הקודם . כפי שראינו , בעיית מטרתו של המאסר על תנאי חריפה וקשה במדינה שבה קיים המבחן זה כבר בצורה מפותחת , יותר מאשר במדינה שבה המאסר על תנאי מוסיף גמישות לדרכי הענישה . נבדוק את התאמת פרטיו של הסדר המאסר על תנאי למדיניות הענישה בשתי מדינות , שוודיה ואנגליה , שכל אחת מהן מדגימה אחד משני המצבים , ואחרי כן נבדוק את שאלת ההתאמה הזאת בהסדר הישראלי .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן