2. תנאים מוקדמים מבחינת העבירה

מטבעו אין עונש המאסר על תנאי מיועד לעבירות הקלות ביותר . מאחר שמטרתו למנוע הכנסת נאשם לבית סוהר , אין להטילו על נאשמים שאינם 18 השופט י' כהז בסימפוזיזן על דרכי ענישה בישראל , שם , בעמ' 19 . 26 שם , בעמוד . 27 וראה גם דברי השופט הלוי , שם , בעמ' , 23 ודברי מר וולנסקי , באותו עמוד . 20 שהם וזנדברג , "המאסר על תנאי , "בישראל עלון האגודה הישראלית לקרימינולוגיה , אפריל , 1962 בעמודים 21 . 20—19 יוצא מן הכלל נוסף מצינו בספרד . ראה אנסל בספרו , Suspended Sentence בעמוד . 49 ראויים כלל לעונש מאסר . הפרת התנאי עשויה להביא בעקבותיה הפעלת המאסר המותנה , ולכן אין זה סביר להטיל עונש מאסר על תנאי במקרה של עבירה קלה שאין דינה מאסר . ברוב המדינות נקבע במפורש בחוק , כי המאסר על תנאי מיועד רק לעבירות שעונשן מאסר . במדינות רבות הוסיף המחוקק וקבע , כי מאסר על תנאי יוטל רק כאשר העונש המתאים לאותה עבירה , בהתחשב בנסיבותיה , הוא מאסר . כלומר , לא זו בלבד שאין לגזור מאסר על תנאי על עבירה שהעונש הקבוע לה בחוק אינו עונש מאסר , אלא שאפשר להטיל מאסר על תנאי על נאשם רק כאשר באותו מקרה היה השופט גוזר עליו מאסר בפוע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן