1. תנאים מוקדמים מבחינת העבריין

האם רשאי השופט להטיל מאסר על תנאי על כל עבריין , או שמא רק לעבריינים מסויימים יכול הוא לפסוק עונש זה ? יש ארצות שבהן כולל החוק הנחייה כללית לשופט , באילו מקרים יגזור מאסר על תנאי ומה יהיו 1 בפרק זה הסתמכנו הרבה על אנסל בספרו . Suspended Sentence כן נעזרנו בתרגומים האנגליים של חוקים פליליים שונים , שיצאו בסדרה , Series of Foreign Penal Codes The American מטעם אוניברסיטת ניו יורק , ובמ בואות לחוקים באותה סדרה . השיקולים שינחו אותו . יש שהמחוקק קובע , כי השופט יתחשב בעברו ובאופיו של הנאשם . בהנחיית כללית כזו אין כמעט משום הגבלה על שיקול דעתו של השופט . יש מדינות שבהן ההנחייה היא יותר ספציפית . המחוקק אומר , שהשופט יפסוק מאסר על תנאי רק לעבריינים שלפי עברם נראה , שיש סיכוי שלא ישובו ויעברו עבירות , או לעבריינים שעברם ואופיים מצביעים על כך שהמאסר על תנאי יהווה לגביהם עונש מרתיע ומספיק . ויש ארצות שבהן מונה המחוקק בדיוק רב יותר את השיקולים החייבים להנחות את השופט . המחוקק אומר , למשל , כי השופט יתחשב בעברו של הנאשם , בגילו של הנאשם , בדרגת האשמה שלו וכיוצ"ב ח בכל השיטות הללו נשאר שיקול הדע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן