א. תנאים מוקדמים למתן מאסר על־תנאי

באיזו מידה קבע המחוקק תנאים מוקדמים למתן מאסר על תנאי , ובאיזו מידה יכול השופט להפעיל את שיקול דעתו בעניין זה ? האם יכול הוא להפעילו בכל מקרה , או שמא יש מקרים בהם הוא חייב לפסוק מאסר על תנאי , ללא אפשרות להפעיל את שיקול דעתו 1  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן