פרק 3 צורות שונות של מאסר על־תנאי והתאמתן למדיניות הענישה

המאסר על תנאי נהוג במספר רב של צורות . היסוד המשותף לכולן הוא היותן עונש מותנה , אך בפרטיהן יש ביניהן הבדלים ניכרים . להלן נשווה את הצורות השונות של המאסר על תנאי ; במיוחד נבחן את מידת הנוקשות והליברליות בשיטות השונות . אפשרויות הגיוון בשיטות אלו גדולות למדי , והמחוקק צריך לבחור בדגם המתאים לו והמשרת את מטרות הענישה הרצויות לו . נראה באיזו מידה השכיל המחוקק בכמה מדינות לבחור בדגם המשרת את מטרותיו . תחילה נעיין בדגמים השונים של מאסר על תנאי הנהוגים בארצות שונות  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן