הקדמה

זה זמן רב נראה לי כי דרכי הענישה והבעיות האחרות הקשורות לתחום הפנולוגי אינן זוכות לתשומת לב ראויה מטעם חוקרי משפט , והמשפט הפלילי בפרט . משום מה , סוגיות אלו נדמות לחוקרים אלה "רכות" מדי , חסרות הדייקנות והקפדנות של גישה משפטית מובהקת ושייכות יותר לתחום הקרימינולוגיה ומדעי החברה . השאלות המשפטיות אשר אכן מתעוררות לדיון ולהחלטה בבתי המשפט נשמעות "טכניות" ויבשות , חסרות יסוד עקרוני ואתגר אינטלקטואלי . תקוותי כי ספר זה יתרום לתיקון טעות זו . הספר מיועד הן למשפטן והן לקרימינולוג . הוא מעורר שאלות של מדיניות ענישה , ובוחן לאורן את הכלים שהמחוקק יצר לביצוע מדיניותו . השאלה העיונית העומדת במרכז הדיון בסוגית המאסר על תנאי במדינה כמו ישראל , ובארצות אחרות אשר ינקו את שיטת המשפט הפלילי שלהן מן החוק האנגלו סאקסי , היא מה מקומו של המאסר על תנאי במערכת עונשית הכוללת מבחן , ומה החסרון במערכת זו אשר המאסר על תנאי ממלאו . אם המאסר על תנאי הונהג בארצות המשפט הקונטיננטלי כדי להוסיף למערכת דרך ענישה גמישה , הרי בישראל ובארצות האנגלו סאקסיות , אשר קיימו בתוכן את שיטת המבחן , לא היתה הגמישות חסרה . הפרקי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן