מאסר על-תנאי

אהרן אנקר אהרן אנקר מאסר על תנאי מפרסומי המכון לחקר משפט בינלאומי ומשווה הפקולטה למשפטים ע"ש יעקב הרצוג אוניברסיטת בר אילן אהרן אנקר מאסר על תנאי בהשתתפות : רות קנאי הוצאת אוניברסיטת בר אילן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן