האם (משמאל‭,(‬ מנסה להסביר לילדה משהו. במצב זה הנראה בתמונה קיימת כוונה מצד האם, אך חסרה ההדדיות מצידה של הילדה, ועל כן אין כאן חוויה של למידה מתווכת בקשר בין האס לילדה.