יופי, הצלחת להכניס את כל הכלים אחד לתוך השני, גמרת להכניס את כולם. קודם את הגדול, אחר־כך את הבינוני ובסוף את הקטן (תיווך תחושת יכולת תוך הדגשת הגורמים אשר נדרשו מהילדה כדי להצליח‭(.‬