סקירת הידע הקיים

ברור כי התפתחות הילד מושפעת ממשתנים שונים בסביבתו אד המלה סביבה היא כל כד כללית ובלתי מוגדרת עד כי תרומתה להבהרת השאלה מה בעצם משפיע על ההתפתחות וכיצד לקדם אותה או כיצד למנוע פיגור היא כמעט אפסית . יש צורר אם כך לבדוק ולפרק את המושג הכללי הזה "סביבה" למרכיבים מוגדרים וברורים יותר , מוחשיים וניתנים להערכה . דבר זה האחרון הוא תפקיד קשה במיוחד מכיוון שהתינוק האנושי גדל בסביבה שהיא מורכבת מאד בזכות עצמה והופכת למורכבת עוד יותר אם נביא בחשבון את תכונותיה כפי שהן נתפסות על ידי התינוק , על ידי הוריו או אחרים החשובים בחייו . קשה ביותר לקבוע יחסים של סיבה ותוצאה בין משתני סביבה או בין תכונות סביבה לבין משתני התפתחות הילד או מדדים שונים המעריכים התפתחות . גם כאשר נמצא , לדוגמא , כי ילדים אשר סבלו מרעב בינקות הם תלמידים גרועים בבית הספר , לא נוכל לומר , כי הרעב בינקות הוא הוא שגרם לכך שאותם ילדים יפגרו בלימודיהם . ייתכנו מספר סיבות אחרות שכל אחת מהן בפני עצמה או כולן גם יהד תרמו לבעייתו של הילד בבית הספר . לדוגמא : אותן הסיבות שגרמו לכך שהילד יסבול מרעב בינקות יכולות היו בהחלט לכלול אם אשר אינה מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן