מפתח אישים ומחברים

אדיסון , ת' 222 אולפורט , ג"ו 20 אור בך , י' 45 אורנשטיין , ר' 128 , 31 אטקינסון , ר' 112 , 78 אייזנברג , י' 188 איינשטיין , א' 237 אלגום , ד' 75 , 22 , 21 אלעד , אי 61 אמיר , י' 229 אסימוב , א' 31 אתי , ש' 25 אריסטו 11 אריקסון , א' 123 , 120 ארם , ד' 70 3 ובר , מ' 253 , 202 בולבי , ג' 58 כיזמן , א' 229 בנאי , א' 79 בר אלי , מ' 46 בר הלל , מ' 201 ברט סיריל 53 גולמן , ד' 126 ג'יימס , ו' 64 גינזבורג , ק' 75 גלנץ , י' 191 גלר א' 54 גרוב 214 גתן , ר"ג 118 גתי , א' 230 דה בונו 229 הילגרד , א' 112 , 78 הר אבן , ד' 79 ויצמן , א' 79 ונר , ג' 220  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן