מקורות

אולפורט , ג"ו 7 . ( 1969 ) ג 0 האשיות וגדולתה . תל אביב : הוצאת יחדו . או ר בך , י' . ( 1993 ) תהליכים תת הכרתיים מן הקלסיקה הפסיכואנליטית עד לגישה העכשווית . פסיכולוגיה , ג , . 152-140 אורנשטיין , ר' וסובל , ד' . ( 1990 ) המוח המרפא . תל אביב : אור עם . אלגום , ד' . ( 1989 ) תפיסה ופ 0 יכופי 0 יקה . תל אביב : משרד הביטחון . אלעד , א' . ( 1992 ) הפוליגרף בחקירה הפלילית : תקפות מבחן של פרטי החקירה המוכמנים . פסיכולוגיה , נ , . 84-72 אסימוב , א' . ( 1987 ) המסע הפנטסטי . // היעד המוח . ירושלים : כתר . אריקסון , א' . ( 1987 ) זהות נעורים ומשכר . תל אביב : ספריית פועלים . ארם , ד' . ( 1988 ) קושי משימה , מסיחים ותווך כמשפיעים על הקשב : הבדלים התפתחותיים . עבודת גמר לתואר מוסמך , אוניברסיטת בר אילן , רמת גן . בובר , מ' . ( 1973 ) בסוד שיח . ירושלים : מוסד ביאליק . ביזמן , א' ואמיר , י' . ( 1985 ) ערוב עדתי ועמדות בתוך : י' אמיר , ש' שרן ור' בן ארי ( עורכים , ( אינטגרציה כחינוך . 177-149 תל אביב : עם עובד . בנאי , א' . ( 1993 ) שימוש כטכניקה של הערכת שופטים לבדיקת יציבותם של דפוסי התקשרות . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן