ביצוע

תיאור הביצוע לפי ראשי הפרקים האלה מה-. קרה בדיוק בזמן המבחן ( עובדות ורגשות . ( מה הציון שקיבלתי . מה אמרה המורה על הביצוע . מה אני אומר על הביצוע . דוגמה לתיאור ביצוע : "בסך הכול היה בסדר . היו לי כמה טעויות , כבר במבחן הרגשתי שאיני זוכר היטב . כשהחזירה לי המורה את המבחן ראיתי שכל הטעויות שלי היו בכלל האחרון ( ו' החיבור בחיריק לפני י' שוואית . ( לאחר שבועיים היתה בחינה גם על ה' הידיעה וגם על ו' החיבור . התברר לי שהצלחתי בבחינה על ה' הידיעה אבל נכשלתי בבחינה על ו' החיבור " .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן