סיבות כלליות לשינויים

לא מצאתי דוגמאות ונגמרה מנת הזמן שתכננתי . לא באתי לבית הספר ולא עשיתי את דף הרענון שחילקה המורה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן