שינון

התלמיד בחר בשיטת ארגון אחרת משום שאין הוא מכיר שירים אבל קל לו לפעול על פי תרשימים . התלמיד מציב כמה הנחות עבודה : נ . יש לחפש מילים לכל כלל כדי לחזק את הכלל . . 2 יש לחלק את המשימה ליחידות : על בסיס התרשים יחולקו היחידות האלה : ( א ) המשפט כולו . ( ב ) כל כלל . ( ג ) עשר דוגמאות לכל כלל . . 3 המבחן יתקיים בעוד שבוע . . 4 הזמן הדרוש לי ללמוד הוא כשעה וחצי . . 5 לא לשכוח זמן חירום ורענון . . 6 המורה נתנה דף רענון ובו משפטים דומים למשפטים שתיתן במבחן . היא הסכימה לבדוק את הדף שלנו עד יום לפני הבחינה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן