רקע

פרק זה הוא חלק קטן מתוך תכנית לימודים שנועדה ללמד אסטרטגיות לניהול ולשיפור מאגר הזיכרון במודל קבלת החלטות . התכנית נכתבה ונוסתה יחד עם צוות מפקחים ומדריכים בחינוך המיוחד ( עוד פרטים אצל המחבר . ( התכנית מדגימה איך יזכור וישנן זוכר אופטימלי המשתמש בכל הכללים שמנינו לעיל את כללי ו' החיבור . מניחים שהתלמיד למד והבין את כללי ו' החיבור והוא צריך עכשיו להיבחן עליהם . התלמיד נותן את דעתו לזיכרונו , יודע איך הוא פועל ומפעיל אותו באופן הטוב ביותר . ברצף ההוראה מצוי נספח זה בשלב שבו לימדה המורה סוגים שונים של משפטים וסיימה את הפרק בשיעור מסכם על כללי ו' החיבור כמפורט בהמשך . המורה נותנת לתלמידים את המשימה מכיוון שהיא משוכנעת שארבעת הכללים האלה צריכים להיות מאוחסנים היטב בזיכרון . להזכיר שוב י העמודים הבאים מדגימים את תהליכי חשיבתו וביצועיו של תלמיד שסיים את כל תכנית הלימודים בזיכרון ומדגים לנו את הביצוע המלא ( הגדרת מטרה במונחי תוצר . ( התלמיד מקבל את המשימה הזאת : עליו לזכור את ארבעת הכללים האלה לניקוד ר החיבור : . 1 בדרך כלל תנוקד ר החיבור בשווא . . 2 לפני האותיות בומפ היא תנוקד בשורוק . . 3 ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן