7 הצגת המודל בתרשים הכדורים

בתחילת הספר הצגתי תרשים למודל הכולל . מנימוקים דידקטיים בחרתי תרשים פשוט יחסית המאפשר הבנה יעילה בשלבים הראשונים של הלמידה . כעת , לאחר שסיימתם לקרוא את הספר , ניתן להציג תרשים מורכב יותר המשקף את המודל ביתר אמינות . הצגת התרשים החדש בלוויית הסבר קצר תאפשר "לסגור" את הקצוות על ידי חזרה לשלם . בחלק העליון של התרשים אפשר לראות את הגירויים הנכנסים למוח במסלולים עצביים שונים . הגירויים נעים בתוך מערכת העצבים הייחודית לכל חוש ומגיעים למרכזים הפיסיולוגיים המתאימים במוח . יחידות מידע אלו ( גירויים ) באות מחוץ לאדם או מתוכו . צירוף של מגבלות פיסיולוגיות ופסיכולוגיות של האדם יוצר צוואר בקבוק ומחייב את תהליך הבררה בין הגירויים . יחידות המידע שסוננו ועברו את כל המסלולים העצביים עד המוח מגיעים לרישום החושי . ( sensory register ) בשלב זה מוסב הגירוי מערך פיסיולוגי לערך פסיכולוגי ולהפך . זו מעין מערכת צפנים המקדדת קידוד אוטומטי סדרת סימנים פיסיולוגיים ( גלי אור וקול ) לסדרת סימנים פסיכולוגיים ( תמונות ומילים . ( הקידוד נעשה גם בכיוון ההפוך — מסימנים פסיכולוגיים ( רצונות , מחשבות , דימויים ) לפעולות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן