סיכום

האם אפשר לארגן את הפעולות במרחב העיבוד בטקסונומיה יעילה ? טקסונומיה פירושה מערכת עקרונות למיון וסיווג מדעי לפי סדר עולה או יורד . כך , למשל , אפשר לסווג את כל בעלי החיים על פי מידת מורכבות המוח ( עקרון הסיווג ) וליצור מעין סולם עולה של בעלי חיים מבעלי המוח הנחות ביותר עד בעלי המוח המורכב ביותר . בתחום החינוך ידועה ביותר טקסונומיית המטרות החינוכיות של בלום ( מסינגר ושוח ץ , . ( 1968 את השלב הראשון בטקסונומיה עשינו במתן שמות לכל הפעולות וביצירת שפה משותפת . בשלב הבא יש למצוא עקרונות שינחו את יצירת הסדר העולה או היורד של הפעולות , אלא שהבעיה המרכזית טמונה במציאתם של אותם עקרונות . ביסודו של הפרק השישי בספר זה ( פעולות במרחב העיבוד , ( עומדת ההנחה שאפשר לארגן את הפעולות לפי מידת מורכבותן . לפי עיקרון זה הצעתי לבנות שלוש קבוצות של פעולות : בקבוצה האחת ישובצו הפעולות הקלות והפשוטות כמו הבחנה , השוואה והכללה . בקבוצה האחרת ישובצו פעולות מורכבות המוגדרות בדרך כלל בתור היסקים ( דדוקציה — אינדוקציה , סילוגיזם ואנלוגיה . ( בקבוצה השלישית ישובצו הפעולות המורכבות והקשות — קבלה מטה קוגניטיבית של החל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן