אי עקיבות בנתונים

כדי למצוא טעויות מסוג זה יש לקרוא בעיון את הכתוב או להקשיב לנאמר ולנשמע רוב קשב ולנתח אותם ניתוח מדויק , עקיב וכולל . בספרו על איינשטיין מספר קלדר ( Calder ) כיצד הגיעו לתיאוריה של החורים השחורים . מדענים שחקרו את כוכבי הגלקסיה ידעו שמהירות סיבובו של הכוכב סביב צירו תלויה במסה שלו . מהירות הסיבוב נמדדה ונמצאה גבוהה מאוד , בערך מאתיים וחמישים מייל לשנייה . בהתבסס על מידע זה אפשר היה לחשב את ליבתו ( core ) של הגרעין הדרושה לשמר מהירות כזו . החישוב הראה שמדובר במסה אדירה — כערך פי חמשת אלפי מיליון מן המסה של השמש . כמו כן מציין קלדר שלמדענים היתה גם דרך לחשב את כמות האור המיוצרת בסיבוב הליבה הנחקר . אם היתה כמות אדירה של כוכבים המתאימה למסה שחושבה , היה על לב הגלקסיה להיות מואר מאוד . אבל כשנמדד האור התברר , בניגוד להשערות , שמדובר באור קטן מאוד . המידע על הליבה לא תאם אפוא את החישובים של המסה שלה , אלא אם כן היה בה חור שחור . חוסר העקיבות במידע הוביל לגילויו של החור השחור . (& Stein , 1984 Bransford )  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן