טעויות או כשלים בפעולות העיבוד

לצורך איתור טעויות או כשלים בעיבוד יש להתמקד בתהליך העיבוד כולו על כל מרכיביו ( עיינו במודל תרשים , 1 עמ' . ( 16 באופן מפורט יותר אפשר להצביע על ארבעה אזורים בתהליך העיבוד שבהם יכולה להתרחש טעות . האזור האחד קשור לשלב הקשב ובטעויות בבררת הגירויים . במקרה זה ייכנסו גירויים לא רלוונטיים או יתעלמו מגירויים שנודעת להם חשיבות להמשך העיבוד . האזור האחר קשור לפעולות של מערכת העיבוד . בכל פעולה יכול להיות כשל , ובשילוב מורכב ביניהן על אחת כמה וכמה . האזור השלישי קשור במתן תגובות . האזור הרביעי קשור במשוב ובדרך הפקת הלקחים מפעולותיו ומתגובותיו של האדם . בפרק השישי בספר זה שבו פורטו הפעולות , הוצגו תהליכים אופטימליים , ומי שיבצע אותם כראוי לא ייפול לכשלים . בהמשך הפרק רוכזו כמה כשלים בולטים שאי אפשר להימנע מהם לחלוטין גם אם נעשה ביצוע שלם של התהליך .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן