הרחבת מרחב העיבוד בעזרת חבר טוב (עבודה שיתופית)

קבלת ההחלטה נכללת בתחום התנהגותו של היחיד אבל ברוב המקרים היא מתבצעת בקבוצה . לכן חשוב לבחון תהליכים בקבוצה המשולבים בקבלת החלטות . יש קבוצות שבהן חשוב לקבל את ההחלטה על דעתם של רוב חבריהן ואז יש לקבוע זאת בתור נתון בתהליך . משתנה חשוב שכדאי לטפל בו הוא הקשר בין מחויבותו של הפרט לארגון ( לקבוצה ) ובין קבלה שיטתית של ההחלטות . שילוב בין תהליך קבלת החלטות ובין למידה שיתופית מאפשר לבנות תכנית לייעול תהליך קבוצתי של קבלת החלטה בנושא בחירת מסלול לימודים לתיכון , למשל . לפני קבוצת תלמידים מוצגת בעיה אפשרית היכולה להתעורר בבחירת מסלול לימודים . על ידי חיבור מאגר הזיכרון ומרחב העיבוד של כל אחד מן הילדים בקבוצה מתאפשר להם לקבל את ההחלטות הטובות ביותר ( טלמור וקניאל , . ( 1994 אפשר להיעזר בעבודה בקבוצות בעת מצבי לחץ וכשיש צורך בעיבוד איטי ומבוקר היוצר עומס יתר . מחלקים את המשימה המורכבת בין כמה אנשים ( 5-3 ) הפועלים בתור קבוצה לפי עקרונות שקבעו חוקרים בתחום ( ביזמן ואמיר , . ( Webb , 1989 11985 אחד החברים בקבוצה "תורם את מרחב העיבוד שלו" ומקבל משימה של פיקוח והערכה על התהליך או על מקצת הפעולות ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן