מערכות מנמקות ומפקחות

מערכת מנמקת בעת תהליך קבלת ההחלטות חייב הפותר לנמק לעצמו כל שלב בפתרון . עליו לנמק את שיטת איסוף הנתונים , את דרך הארגון , את דרך המשוב וכר . ההנמקה מאפשרת לפותר למצוא כשלים במערכת ההיסק שלו . כמו כן היא מאפשרת לשנות דברים אם ההנמקות משתנות . הדבר חשוב ביותר כשעוד אנשים , בהיררכיות ארגוניות , מעורבים בתהליך קבלת ההחלטות . ההנמקות משקפות את "כוונת הפקודה ברוח המפקד" והבקיאות בהן נותנת בידי המעורבים יתר עצמאות וגמישות בביצוע כשראש הארגון אינו נוכח לידם . ציניקנים נוהגים לטעון כי "כל תכנית היא בסיס לשינויים" ולכן חבל לתכנן כי ממילא ישתנו במציאות נתונים רבים ויהיה צורך להחליף את כל התכנית . אני טוען שהחלק החשוב ביותר בקבלת ההחלטות הוא חשיפתם של הנחות סמויות ושיקולים המהווים הנמקות לתכנון . זיהוי ההנמקות לתכנון הוא התנאי הבסיסי לגמישות וליצירתיות , כלומר לשינוי יעיל של התכנית והתאמתה למציאות המשתנה ( עיינו , למשל , . ( Moor , McCann & McCann , 1985 תכניות "מגרה" בארגונים שונים חייבות להבליט את ההנמקות של התכנית ואת השיקולים הכרוכים בה . כך יוכלו בעלי התפקידים , המתחלפים לפי עקרונות הרוטציה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן